Sunday, 18 November 2012

Heart of MINE.Bismillah...

Nikah dalam bahasa arab terdiri daripada Huruf Nun,Kaf dan Ha..

Nun = Nikmatun (sebuah nikmat)
Kaf = Katsirotun (banyak)
Ha = Hikmatun (hikmah)

NIKAH = Nikmatun katsirotun hikmatun = Sebuah kenikmatan yang banyak hikmahnya

"Dan nikahlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianNya.Dan Allah    Maha Luas dan Maha Mengetahui"

An-Nur 24:32


"....Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu (suami) dan kamu pun (suami) adalah pakaian bagi mereka (isteri)...

Al-Baqarah 2:187


" Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan..."

Ar-Ra'd 13:38


"Apabila seseorang bernikah maka dia telah menyempurnakan setengah agama.Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam setengahnya"

Riwayat Imam al-Baihaqi


mirror

&

mirror of heart

No comments:

Post a Comment